วิธีการตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและการตรวจพิสุจน์ความเมา

นอกเหนือจากการตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธีการหลัก 3 วิธีดังกล่าวมาแล้วยังมีวิธีการตรวจเพื่อพิสูจน์ว่า “เมา” หรือไม่นั้นได้อีกหลายวิธี และไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ โดยการสังเกต

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “คืนความสุข ให้ประชาชน”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “คืนความสุข ให้ประชาชน” ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SAM-05” มาสนับสนุนการทำงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกวดขันวินัยจราจร “เมาไม่ขับ” จำนวน ๓๐ เครื่อง

ผลของอุบัติเหตุกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ประเทศไทยต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลจากการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุรานับไม่ถ้วน จากรายงานผลการศึกษาทางการแพทย์ทำให้คาดคะเนได้ว่า มีคนพิการปีละมากกว่า 4 พันคนเนื่องจากอุบัติเหตุจราจรในแต่ละปี